۱۴۸

معضل استبداد دینی

معضل استبداد دینی

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۲۵۶ صفحه

چاپ سوم | ۱۴۰۱

۱۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب معضل استبداد دینی:

گاهی يک شخص ناصالح به قدرت مي‌رسد و از عناوين و شعائر و مسائل ديني سوء استفاده مي‌کند. اين يک انحراف عملي در حکومت است و قهرا وظيفه مسلمانان هم اين است که جلوي اين انحراف عملي را بگيرند. ولي در قسم بعدي، بحث انحراف يک شخص نيست؛ بحث استبداد ديني، يک بحث نظري است و پايه‌هاي فکري دارد. اين پايه‌ها پايه‌هايي است که ريشه در يک نوع برداشت از قرآن و روايات و يک نوع اجتهاد فقهي دارد و بايد آن استدلالها را مورد بررسي قرار داد که چگونه ممکن است اشخاصي از اين منابع ديني استفاده و استدلال کنند و نتيجه اين باشد که يک حکومت مطلقه در اختيار يک شخص قرار بگيرد که هرگونه که مي‌خواهد، در حکومت عمل کند...