۱۴۴

دین و دنیا

دین و دنیا

محمد سروش محلاتی

خرید

مترجم: تعریف نشده

۳۹۲ صفحه

چاپ اول | ۱۳۹۹

محصول موجود نمی‌باشد.

معرفی کتاب دین و دنیا:

آیا دین مسئولیت یک زندگی توأم با سلامت و رفاه و تمدن را در این زمان بر عهده دارد؟ آیا نیازهای دنیوی ما را هم برطرف می‎کند؟ آیا پرسش‌های دنیوی را هم از دین باید پرسید؟ یا نه مسئولیت اصلی دین جنبه‌های معنوی انسان و ارتقاء و کمال باطنی است که آثارش هم در عالم آخرت ظاهر خواهد شد، اما برای زندگی دنیا باید مثل بقیه‌ی مردم دنیا عمل کرد، همانطوری که کسانی که باور دینی ندارند، زندگی می‌کنند؟ آنها از عقل و تجربه‌ی بشری کمک می‎گیرند و زندگی دنیایی خودشان را تأمین می‌کنند، انسان مسلمان هم با آنها فرقی نمی‏کند و از نظر تدبیر دنیا، بین مسلمان و کافر تفاوتی نیست و ما هم باید همان راهی را برویم که دیگران رفته‎اند و به همان نتایجی برسیم که دیگران رسیده‌اند و چاره‎ای جز این وجود ندارد؟