۱۹۳

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

پل کروگمن

۴۲۸ (رحلی) صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۲

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب اقتصاد خرد:

هنگامی که پل کروگمن جایزه نوبل 2008را به دلیل«تحقیقاتش در تجارت بین الملل و جغرافیای اقتصادی» دریافت کرد، کمیته نوبل به کارهای اولیه او اشاره کرد که«تئوری کاملاً جدیدی از تجارت بین الملل را معرفی کرد». پروژه مقالات پژوهشی در اقتصاد، او را در ردیف تأثیرگذارترین اقتصاددانان جهان قرار می دهد. او و دستیارش در این کتاب نشان دادند دارای این توانایی هستند که مفاهیم پیچیده و دشوار اقتصادی را به زبانی بسیار ساده برای عموم مردم شرح دهند. در حالی که پیچیده نویسی و استفاده از فرمولهای دشوار و گاه طولانی و تکنیکهای آماری به یک تفاخر علمی میان اقتصاددانان تبدیل شده، کروگمن در این کتاب مفاهیم پایه اقتصاد را با نمودارهایی واضح و به دور از پیچیدگی بیان میکند.