۹۲

پایان تک‌صدایی

پایان تک‌صدایی

فواد صادقی

مترجم: تعریف نشده

۲۷۲ صفحه

چاپ پنجم | ۱۳۹۵

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب پایان تک‌صدایی:

با وجود آنکه تلویزیون در ایران نخستین بار در سال 1337 توسط حبیب‌الله پاسال به عنوان یک شبکه تلویزیونی خصوصی تأسیس شد، اما با ایجاد رادیو و تلویزیون شاهنشاهی، تلویزیون ملی ایران (متعلق به پاسال) در رادیو و تلویزیون دولتی ادغام شد. ساختار فعلی سازمان صداوسیما نهادی است که از نظام پیشین به ارث رسیده است. به‌رغم همه تحولاتی که طی دهه‌های اخیر در ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور صورت گرفته، انحصار موجود در سازمان صداوسیما همچنان حفظ شده است. این انحصار موجب فقدان رقابت و خلاقیت، عدم توسعه کمی و کیفی در حوزه رادیو و تلویزیون داخلی و باز شدن بازاری جذاب برای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان شده است...