۱۹۰

هیچ‌چیز غیرممکن نیست: چگونه ویتنام با آمریکا آشتی کرد

هیچ‌چیز غیرممکن نیست: چگونه ویتنام با آمریکا آشتی کرد

تد اوسیوس

۳۳۶ (مصور) صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۲

۲۲۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب هیچ‌چیز غیرممکن نیست: چگونه ویتنام با آمریکا آشتی کرد:

خاطرات تد اوسیوس، سفیر سابق امریکا در ویتنام. این کتاب واقعیاتی از نقش و تأثیر دیپلماسی در تسهیل و تغییر نگاه شهروندان دو کشور، پیچیدگی‌ و تضاد منافع بین گروه‌های سیاسی و باندهای قدرت در قبال اقدامات سیاسی و دیپلماتیک در تعامل با کشورها و چگونگی اصرار و پیگیری سیاست‌های ایالات متحده در قبال کشورهای هدف از مسیرهای گوناگون توسط دیپلمات‌های آمریکایی را به نمایش می گذارد.