۱۹۸

فاجعه‌ی سکوت نخبگان

فاجعه‌ی سکوت نخبگان

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۲۵۶ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۳

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب فاجعه‌ی سکوت نخبگان:

خطابه‌ای مفصل از امام حسین(ع) نقل شده که محور اصلی آن نقد قدرت است و بر نقش عالمان و نخبگان جامعه در فساد قدرت، تاکید شده است؛ در این خطبه سکوت و همراهی نخبگان موجب جرات و جسارت حاکمان در تضییع حقوق مردم معرفی گردیده است. در میراث حدیثی شیعه که آثار پرشماری در نقد حاکمان جور وجود دارد، این خطابه‌ی جاودانه در اوج قرار دارد و فریاد رسای آن امام علیه عالمان ساکت، در طول تاریخ شنیده می‌شود.