۱۷۵

زیست مومنانه در جهان معاصر

زیست مومنانه در جهان معاصر

گروهی از اساتید حوزه و دانشگاه

مترجم: تعریف نشده

۳۱۲ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۱۱۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب زیست مومنانه در جهان معاصر:

زیست مومنانه در نهج البلاغه اثر محسن جوادی، خدای رحمان یا خدای جبار اثر مسعود مسعود ادیب، بازنگری در دوگانه عقل و عاطفه در قرآن، سیده زهرا مبلغ، اخلاق مدنی و زیست ایمانی در زمانه مدرن اثر محمدمهدی مجاهدی، زیست مومنانه و تفاوت فرهنگ‌ها اثر سیدمحمدرضا بهشتی، زیست مومنانه و سلامت رمان اثر مسعود آذربایجانی، اصلاح سبک زندگی، ضرورت زیست مومنانه اثر حسین رضایی زاده، زیست مومنانه در شبکه‌های اجتماعی مجازی اثر مهراب صادق نیا و مروری بر تجربه زیست مومنانه در آمریکا اثر رسول نقوی.