۱۸۳

راهنمای کتاب 1400 (معرفی و نقد 596کتاب)

راهنمای کتاب 1400 (معرفی و نقد 596کتاب)

محمدرضا حدادی

مترجم: تعریف نشده

۱۹۲ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۱۱۱,۰۰۰ تومان

۹۹,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب راهنمای کتاب 1400 (معرفی و نقد 596کتاب):

این کتاب گزیده‌ای از مطالب منتشر شده در سایت کتاب نیوز است که به صورت تخصصی به نقد و معرفی آثار مکتوب منتشر شده در بازار کتاب ایران می‌پردازد. فهرست الفبایی کتابها، نمایه نویسندگان و طبقه بندی موضوعی عناوین، شامل 225 رمان خارجی، 96 رمان ایرانی و 225 کتاب دیگر در حوزه‌های تاریخ، اقتصاد، دین، فلسفه، جامعه شناسی، هنر و... از مشخصات این کتاب مرجع است. خوانندگان می‌توانند با استفاده از کیوآرکد اختصاصی به متن کامل روی سایت متصل شوند.