۱۷۴

دین و اخلاق اجتماعی

مترجم: تعریف نشده

۴۳۲ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۱۶۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب دین و اخلاق اجتماعی:

فصل نخست کتاب با عنوان «مبانی اخلاق اجتماعی» به تبیین مبانی کلی و قواعد عام حاکم بر اخلاق اجتماعی می‌پردازد که از منابع دینی به دست می‌آید. فصل دوم کتاب، «اخلاق اجتماعی در قرآن» نام دارد. در این فصل برخی از مباحث اخلاق اجتماعی با رویکردی قرآنی و دینی تبیین شده است. فصل سوم کتاب با عنوان «اخلاق اجتماعی در سنت» به تبیین برخی مفاهیم اخلاق اجتماعی در سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) پرداخته است. فصل چهارم کتاب با عنوان «اخلاق اجتماعی کاربردی» و با نگاه جامعه شناختی، برخی از مصادیق اخلاق اجتماعی را به بحث گذاشته است.