۱۶۱

جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر دوم

جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر دوم

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۲۰۰ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۹۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر دوم:

اقدام به انتحار عقلاً قبیح و شرعاً حرام دانسته شده است، چه این‌که به‌طور کلی اضرار به نفس نیز به حکم عقل و شرع حرام است. ولی آیا این ادلّه شامل عملیات استشهادی هم می‌شود؟... اگر عملیات استشهادی با قاعدۀ اهم و مهم تجویز شود، آنگاه نمی‌توان آن را «علیه نظامیان دشمن» محدود ساخت. اقتضای این قاعده آن است که می‌توان در صورت مصلحت اهم، از این شیوه برای نابود کردن غیر نظامیان دشمن و حتی زنان و کودکان هم استفاده کرد... آیا مسلمانان در بهره‌گیری از سلاح‌های جنگی محدودیتی برای خود قائل هستند؟ مثلاً آیا استفاده از برخی سلاح‌ها را ممنوع می‌دانند؟