۰

۱۰۸

جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر اول

جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر اول

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۱۸۴ صفحه

چاپ دوم | ۱۳۹۹

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب جهاد در فقه معاصر شیعه: دفتر اول:

برخی از علمای اسلامی، آیات مربوط به آزادی انتخاب دین را مربوط به دوره خاص ضعف مسلمانان، و قبل از دستور جهاد می‌دانند. آنان می‌گویند با نزول آیات جهاد با مشرکان، آن دوره به پایان رسید و احکام خاص آن نیز نسخ گردید و از آن پس مشرکان چاره‌ای جز قبول اسلام و یا تن دادن به جنگ نداشتند. برخی دیگر هم قائل به تخصیص در این آیات شده و می‌گویند آزادی مذهب، فقط برای پیروان ادیان توحیدی است و مشرکان از شمول آن بر اساس همان آیات جهاد، خارج شده‌اند...