۱۸۲

بلوغ دینی دختران (بررسی فتوای 13سالگی)

بلوغ دینی دختران (بررسی فتوای 13سالگی)

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۱۶۰ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۹۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب بلوغ دینی دختران (بررسی فتوای 13سالگی):

در قرآن، به بلوغ با یک ملاک طبیعی در دختران و پسران اشاره شده است: بلوغ‌الحُلُم؛ یعنی زمانی‌که نوجوان به حدی از رشد برسد که امکان فرزندآوری داشته باشد، این مرحله در دختران با قاعدگی تحقق می‌یابد و تقریبا در سیزده‌سالگی اتفاق می‌افتد. روایات در این‌باره مختلف و متعارض است و نظر «مشهور» در میان فقهاء بلوغ دختران در تمام شدن نُه سالگی است. این نظر از شیخ طوسی آغاز شده و فقهای پیشین مانند مفید و صدوق بدان فتوا نداده‌اند. از این‌رو شگفت‌آور است که چنین فتوایی،اجماعی تلقی شده و برخی محققان را به تسلیم وا می‌دارد! در این پژوهش نظرات مختلف فقها از گذشته تا فقهای معاصر مانند آیت‌الله صانعی و آیت‌الله سبحانی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن نقد ادله فقهی، مبانی نظریه سیزده سالگی تبیین و ترجیح داده شده است.