چگونه با آینده‌نگری سود کنیم؟ (+دی‌وی‌دی صوتی)

سکات بارنت

Scott Barnett